head1
head1
head2
head2
head3
head3
head4
head4
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมของไทย ทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.3993/2546 และทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเลขที่ 3/2545

มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสรรพสัตว์ให้แก่สังคม ด้วยการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสัตว์ทุกประเภททั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ทดลอง

มีขอบข่ายงานครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย วิชาการและภาคปฏิบัติ มีคลินิกเคลื่อนที่เพื่อควบคุมประชากรสัตว์จรจัด มีคลินิกพิทักษ์สัตว์ ให้การตรวจรักษาสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย 

มีหน่วยกู้ภัยสัตว์ ออกช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับสัตว์ทั้งที่ประสบเหตุและถูกทำร้าย อาทิเช่น ตกท่อ รถชน โดนตี โดนฟัน เชือกรัด ฯลฯ

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการทำงานภาคปฏิบัติการควบคู่วิชาการเพื่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขไปพร้อมกับการพัฒนา เพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์ จึงมิได้เป็นการเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของมนุษย์ แต่เป็นการเสริมสร้างความมีมนุษยธรรมให้สมบูรณ์

ร่วมบริจาค

ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์เจ็บเหล่านี้ ได้โดยบริจาคสมทบทุนงานกู้ภัยสัตว์ เพื่อร่วมสมทบเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์สัตว์ ได้ที่ “ บัญชี สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) ”

ธ.กรุงเทพ สาขาสุขาภิบาล 3 เลขที่ 056-0-18402-0

ธ. กสิกรไทย สาขาสุขาภิบาล 3เลขที่ 735-229090-9

หรือ PayPal : thaiaga2543@gmail.com

แกลเลอรี่

Head Office

สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) 45 หมู่ 4 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โทร : 02-373 2886
อีเมล : thaiaga@gmail.com

Scroll to Top